SPEED COLOUR 26.8 WP

THÀNH PHẦN:  MgO: 21,8%

 

  • Sử dụng được cho tất cả cây trồng
  • Giúp kích thích các hooc môn tự nhiên trong cây trồng, tạo hiện tượng màu sắc rực rỡ trên thực vật
  • Giúp cây trồng tăng năng suất và chất lượng nông sản
  • Tăng hàm lượng đường, độ chắc của thịt và kéo dài thời gian bảo quản

 

Danh mục: