KELKAT BORON 21% (CHELATE)

THÀNH PHẦN:   B: 21% w/w

  • Dùng cho tất cả các loại cây trồng
  • Ra hoa đồng đều, bông to dài.
  • Tăng sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn, ngưng rụng hoa, rụng trái non.
  • Ngăn ngừa hiệu quả các hiện tượng thiếu hụt Bo và Calci
  • Tạo sự cân bằng giữa chất đường và tinh bột. Tăng năng suất và chất lượng của trái cây.