ROOTY – Ra rễ vượt trội

THÀNH PHẦN:

Axit fulvic (axit fulvic): 5%; N(ts): 5%; P₂O₅(hh): 9%; K₂O(hh): 17%; pH H₂O: 5; Tỉ trọng: 1.1; 10% Monosaccharide.

ƯU ĐIỂM:

– Bổ sung 10% Monosaccharide nguồn dinh dưỡng sinh học tối ưu, giúp cây trồng hấp thu trực tiếp, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bộ rễ, hỗ trợ cây quang hợp tốt nhất.

– Bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng cần thiết (auxin, gibberellin, cytokinin) giúp thúc đẩy sự phân bào và hình thành rễ, thân, lá, ra rễ cực nhanh, kích thích bộ rễ phát triển khỏe mạnh.

– Thành phần Kali hữu hiệu cao nguồn gốc hữu cơ có tác dụng tăng độ ngọt trái tự nhiên, tăng màu sắc và hương vị trái, nâng cao giá trị nông sản.

– Thành phần Axit fulvic nguyên liệu cho các loại phân bón lá cao cấp, hiệu quả tối ưu hơn cả Axit Humic:

+ Axit fulvic hỗ trợ vận chuyển vi lượng trực tiếp tới các bộ phận cần thiết cho cây sử dụng.

+ Kích thích ra rễ, tăng hấp thu dinh dưỡng, tăng các hoạt động sinh hóa của thực vật như quang hợp, đường phân, phân chia tế bào, cố định đạm, tổng hợp protein, vận chuyển đường,…

Danh mục: