WOPRO MAGFERT (MAGIE PLUS)

THÀNH PHẦN: Mg: 9%; S: 12%

  • Magie hòa tan hoàn toàn trong nước nên được cây trồng hấp thụ nhanh sau khi sử dụng cho hiệu quả tức thời.
  • Bổ sung Magie cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển.
  • Là dưỡng chất trung lượng dùng để pha trộn cho các loại phân bón khác.

 

Danh mục: