HUMIKING 70% HUMIC

THÀNH PHẦN:  Axit Humic: 70%( tính trên chất khô/ on dried basic), 50%(tính theo tỉ lệ hàm lượng axit Humic/ C=1.73)

  • Sử dụng đa dạng trên các đối tượng cây trồng: cây ăn trái, rau màu…
  • Siêu ra rễ, cải tạo độ phì nhiêu của đất
  • Kích thích hệ rễ phát triển, tăng khả năng hấp thụ phân bón, tăng đề kháng, ít sâu bệnh hại, giảm thuốc BVTV
  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản
Danh mục: