WOPRO KORREL

THÀNH PHẦN: K2O (hh): 40%

  • Dinh dưỡng cân đối trong mỗi hạt phân
  • Kali ở dạng Kali trắng
  • Công nghệ tạo hạt hiện đại nhất, giúp tiết kiệm phân và giảm chi phí sử dụng
  • Thúc đẩy các quá trình ra hoa, giúp cây trổ nhiều hoa
  • Tăng khả năng chống chịu của cây, giúp cây cứng chắc, ít đỗ ngã, tăng khả năng chịu hạn, chịu úng