NPK WOPROFERT 18-18-18

THÀNH PHẦN: N(ts) : 18%; P2O(hh) 18%; K2O (hh): 18%

  • Hạt phân tròn bóng, tan nhanh, không để lại cặn
  • Không vón cục
  • Giúp cây trồng thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Đâm chồi, phát đọt, lá xanh dày.
  • Giúp cây trồng kích thích ra hoa, đậu trái và ngăn ngừa rụng trái non.
  • Giúp trái to, quả bóng đẹp.