NPK GERMAN 15-5-20

THÀNH PHẦN:

N(ts): 15%; P2O5(hh): 5%; K2O(hh): 20%; Độ ẩm: 5%.

  • Sử dụng 100% Kali trắng (SOP).
  • Bổ sung Axit Amin và hoạt chất Chitosan.
  • Hấp thụ liên tục trong 72H.