NPK WOPROFERT 20-20-10

THÀNH PHẦN:

N (ts): 20%; P2O5 (hh): 20%; K2O (hh): 10%; S: 3%; Độ ẩm: 5%

  • Sử dụng 100% Kali Trắng.
  • WOPROFERT 20-20-10 sử dụng công nghệ phức hợp chống thất thoát đạm.
  • Hạt phân tròn bóng, tan nhanh, không để lại cặn, không vón cục.
  • Giúp cây thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Đâm chồi, phát đọt, lá xanh dày.
  • Giúp cây kích thích ra hoa đậu trái và hạn chế rụng trái non.