THL – BO12

THÀNH PHẦN:  B: 12%  Theo TCCS.

  • Bổ sung vi lượng Bo cần thiết cho cây trồng, giúp hạn chế rụng hoa và trái, tránh hiện tượng chết đỉnh sinh trưởng, ngăn ngừa hiện tượng nứt trái.
  • Bo đẩy mạnh việc hút Ca của cây và bảo đảm cân đối tỷ lệ K:Ca trong cây.
  • Tác dụng nhanh: giúp hạt phấn dễ nảy mầm, giúp thụ phấn tốt, tăng tỷ lệ đậu trái.
Danh mục: