NPK ROSIER 30-9-9

THÀNH PHẦN:  N (ts):30%; P2O5 (hh): 9%; K2O (hh): 9% 

  • Cung cấp nguồn Đạm 2 lá dồi dào cho cây trồng, sử dụng trong giai đoạn cây con mới phát triển, giúp cây đâm chồi đẻ nhánh tốt, hạn chế sâu bệnh.
  • Hạt phân tròn bóng, tan nhanh, không để lại cặn, sản xuất theo công nghệ tháp cao hiện đại.