THL K+ MG GOLD 11-40

THÀNH PHẦN:   N(ts): 11%;  K2O(hh): 40%;  Magesium MgO: 4%

  • Giúp cây trồng tăng khả năng hấp thụ  phân bón và các chất dinh dưỡng khác trong đất
  • Kích thích  ra hoa, đậu trái nghịch mùa, làm giảm tỷ lệ rụng trái non, rụng hoa, rụng trái, tăng kích thước và độ ngọt trái cây, giảm lem lép hạt
  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản
  • Tăng tính chống chịu sâu bệnh và đổ ngã, làm cứng cây

 

Danh mục: