NPK AGASOL 10-55-10

THÀNH PHẦN:  N(ts): 10%; P2O5 (hh): 55%; K2O (hh): 10%

  • Siêu ra hoa. Thúc bật mầm hoa
  • Bộ rễ phát triển và hút mạnh chất dinh dưỡng cho cây
  • Giúp cây phân hóa mầm hoa, trổ hoa nhiều và đồng loạt, hạn chế rụng hoa và trái non
  • Tăng tỉ lệ đậu trái, độ đồng đều của quả hạt
Danh mục: