NPK AGASOL 21-21-21

TO TRÁI – BÓNG TRÁI – NGỌT TRÁI

THÀNH PHẦN: N (ts): 21%; P2O(hh): 21%; K2O (hh): 21%.


Developed by NAMMEDIA.VN
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay